ZAKOVO s.r.o. Služby

Strojní obrobení kovů

Strojní obrobení kovů (veškeré)
výrobní aktivity jsou orientovány především na realizaci:
  • strojních součástí dle výkresové dokumentace
  • strojních součástí dle vzoru
  • repas převodových ústrojí
  • strojní součásti s tepelným zpracováním
  • výroba prototypů strojů a strojů podle dodané dokumentace
  • výbrusy válců spalovacích motorů (motocyklů a automobilů)
  • repas (oprava) dílů vyrobených z odlitků slitin

Tyto činnosti jsou zajišťovány za podpory vlastní konstrukční a technologické výroby , za použití CAD CAM systému Progecad a Esprit

Formáty dat: dwg, igs, dxf.

ZAKOVO s.r.o.