Profil firmy

Firma ZAKOVO s.r.o. se svým charakterem řadí mezi malé organizace. Základním předmětem podnikání je strojírenská a zámečnická výroba. Firma vznikla změnou právní formy z fyzické osoby „LUBOMÍR ZAHRADNÍK", která má počátky již v roce 1994.

K této změně došlo v roce 2000, a to především z důvodu perspektivního růstu firmy a přílivu lukrativních zakázek, které se vyznačují převážně tuzemskou klientelou. Zvýšil se i počet zaměstnanců.

Přechod na právnický subjekt firmu velmi příznivě ovlivnil, jak po stránce rozvoje, tak i po stránce finanční situace.

Předností firmy, což byl záměr od prvopočátku, nadále zůstává dodávka a kompletnost zakázky, provedená v našich dílenských prostorách, i s případnou montáží na místě určení, zcela v kompletním stavu.

Vybavení výrobních prostorů strojovým parkem a nářadím je na velmi dobré úrovni a snahou vedení firmy je tento stav udržovat a novelizovat.

Firma ZAKOVO s.r.o. se svými dosahovanými výsledky řadí mezi úspěšné a prosperující firmy. Naší reklamou jsou kvalitní výrobky za dobré ceny a spokojenost zákazníka.

V roce 2015 se stala držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

ZAKOVO s.r.o.