company seat

ZAKOVO s.r.o.

Velatice 165
664 05 p. Tvarožná

IČO: 262 36 664
DIČ: CZ26236664

our team

Lubomír Zahradník executive head lubomir.zahradnik@zakovo.cz
Luděk Trávníček
subordinate manager vyroba@zakovo.cz
Miroslav Havlásek
technology manager kontrola@zakovo.cz
Silvie Zahradníková economic manager silvie.zahradnikova@zakovo.cz

contact

ZAKOVO s.r.o.

Kovalovice 128
664 06 Kovalovice

E-mail: info@zakovo.cz
WWW: http://www.zakovo.cz

Google maps: http://goo.gl/maps/uYZVB

Tel.: +420 544 226 292, +420 544 250 712
Fax: +420 544 226 915

ZAKOVO s.r.o.